Giá: 780 triệu
 • 80m2
 • PN
 • WC
Thị trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang
Giá: 760 triệu
 • 80m2
 • PN
 • WC
Thị Trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang
Giá: 1.999 tỷ
 • 64m2
 • PN
 • WC
Ninh Kiều, Cần Thơ
Giá: 18 triệu
 • 290m2
 • PN
 • WC
Thị trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang
Giá: 720 triệu
 • 80m2
 • PN
 • WC
KDC thương mại Minh Trí
Giá: 1.3 tỷ
 • 100m2
 • PN
 • WC
Thị Trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang
Giá: 1.59 tỷ
 • 40.5m2
 • PN
 • WC
Cái Răng, Cần Thơ
Giá: 2.999 tỷ
 • 64m2
 • 3 PN
 • 4 WC
An Hòa, Ninh Kiều
Giá: 2.15 tỷ
 • 103.9m2
 • PN
 • WC
Bình Thủy, Cần Thơ
Giá: 1 tỷ 50 triệu
 • 168m2
 • PN
 • WC
Cái Răng, Cần Thơ