Giá: 18 triệu
 • 290m2
 • PN
 • WC
Thị trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang
Giá: 2.999 tỷ
 • 64m2
 • 3 PN
 • 4 WC
An Hòa, Ninh Kiều
Giá: 2.15 tỷ
 • 103.9m2
 • PN
 • WC
Bình Thủy, Cần Thơ
Giá: 2.050 tỷ
 • 112,5m2
 • PN
 • WC
Bình Thủy, Cần Thơ
Giá: 2.45 tỷ
 • 100m2
 • PN
 • WC
Mỹ Khánh, Cần Thơ
Giá: 2.250 tỷ
 • 100m2
 • PN
 • WC
Nguyễn Văn Cừ Cần Thơ
Giá: 2.2 tỷ
 • 108m2
 • PN
 • WC
Bình Thủy, Cần Thơ
Giá: 2.030 tỷ
 • 112.5m2
 • PN
 • WC
Bình Thủy, Cần Thơ
Giá: 3.1 tỷ
 • 92m2
 • PN
 • WC
Ninh Kiều, Cần Thơ