Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kiến trúc Nhịp Điệu Xanh
Loại: Chung cư Trạng thái:Sắp mở bán (giai đoạn 1)
Số Block:3 Số tầng:17
Quy mô:3.083 m2 - 181,5 tỷ đồng Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:1000 Ngày hoàn thành:2025
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kiến trúc Nhịp Điệu Xanh
Loại: Chung cư
Trạng thái:Sắp mở bán (giai đoạn 1)
Số Block:3
Số tầng:17
Quy mô:3.083 m2 - 181,5 tỷ đồng
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:1000
Ngày hoàn thành:2025