Giá: 1 tỷ 50 triệu
 • 168m2
 • PN
 • WC
Cái Răng, Cần Thơ
Giá: 760 triệu
 • 80m2
 • PN
 • WC
Thị trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang
Giá: 2.050 tỷ
 • 112,5m2
 • PN
 • WC
Bình Thủy, Cần Thơ
Giá: 2.45 tỷ
 • 100m2
 • PN
 • WC
Mỹ Khánh, Cần Thơ
Giá: 820 triệu
 • 80m2
 • PN
 • WC
Thị Trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang
Giá: 800 triệu
 • 82.5m2
 • PN
 • WC
Thị trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang
Giá: 800 triệu
 • 82.5m2
 • PN
 • WC
Thị trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang
Giá: 2.250 tỷ
 • 100m2
 • PN
 • WC
Nguyễn Văn Cừ Cần Thơ
Giá: 760 triệu
 • 80m2
 • PN
 • WC
Thị trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang
Giá: 760 triệu
 • 80m2
 • PN
 • WC
Thị trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang
Giá: 760 triệu
 • 80m2
 • PN
 • WC
Thị trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang