Giá: 2.2 tỷ
 • 108m2
 • PN
 • WC
Bình Thủy, Cần Thơ
Giá: 2.030 tỷ
 • 112.5m2
 • PN
 • WC
Bình Thủy, Cần Thơ
Giá: 850 triệu
 • 80m2
 • PN
 • WC
Châu Thành, Hậu Giang
Giá: 1.920 tỷ
 • 102m2
 • PN
 • WC
Bình Thủy, Cần Thơ
Giá: 779 triệu
 • 80m2
 • PN
 • WC
Thị trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang
Giá: 3.1 tỷ
 • 92m2
 • PN
 • WC
Ninh Kiều, Cần Thơ
Giá: 6.5 tỷ
 • 110
 • PN
 • WC
Bình Thủy, Cần Thơ
Giá: 13 triệu/m2
 • 80m2
 • PN
 • WC
Thị trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang